Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Fundacja "Utriusque Iuris" rozpoczyna realizację projektu "Z Oxfordu nad Wisłę. Odbudowujemy relację mistrz-uczeń" dofinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Celem projektu jest pomoc studentom w kształtowaniu warsztatu naukowego. Chcemy aby poprzez opartą na modelu tutoringu współpracę pracowników naukowych ze studentami uczyć sztuki dialogu, argumentacji, krytycznego myślenia, kształtować postawę samodzielności, a przez to wypełnić lukę jaką tworzy system masowego kształcenia uniwersyteckiego z ograniczonym polem do kontaktu mistrz-uczeń.