Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Fundacja "Utriusque Iuris" będąca wydawcą "Forum Prawniczego" nawiązała współpracę z Fundacją Academia Iuris. Wspólnie będziemy realizować projekt "Rola rodziny w dojrzewaniu do odpowiedzialności obywatelskiej" dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK.