Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Z radością informujemy, że w nowej punktacji opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasze czasopismo zostało zakwalifikowane do grona wybitnych i otrzymało 11 punktów. Zapraszamy do publikowania w Forum Prawniczym.