Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Nowy numer Forum Prawniczego dostępny już online, a w nim:

Wywiad

  • O teorii i praktyce prawa żywnościowego w Europie. Wywiad z profesorem Berndem van der Meulenem


Artykuły

  • Andrzej Dziadzio, Quis custodiet custodes ipsos? Trybunał Konstytucyjny jako (nie) obiektywny strażnik konstytucji. Uwagi na kanwie orzeczenia K 34/15 Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku
  • Marek Szydło, Konstytucyjność zmian ustawowych w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych
  • Piotr Karlik, Ustawowy system ochrony pokrzywdzonego i świadka
  • Adam Sobota, Odbieranie głosu i uchylanie pytań na rozprawie w procesie cywilnym
  • Bogna Kaczorowska, Reguły wykładni umów w projektach prawa o zobowiązaniach i kodeksu zobowiązań. Na marginesie dyskusji nad prawem prywatnym


Orzecznictwo

  • Anna Michalak, Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Anna Chmielarz‑Grochal, Jarosław Sułkowski, Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • w Strasburgu
  • Piotr Sitnik, Przegląd orzecznictwa sądów brytyjskich