Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Lista recenzentów w 2015 r.

 

prof. Ewa Bagińska

prof. Wojciech Cyrul

prof. Marek Czarkowski

ks. prof. Andrzej Draguła

prof. Stanisław Fel

prof. Jacek Górecki

prof. Joanna Haberko

prof. Jacek Izydorczyk

prof. Robert Jastrzębski

prof. Ireneusz C. Kamiński

prof. Aleksander Kappes

prof. Andrzej Kojder

prof. Radosław Koper

prof. Józef Koredczuk

prof. Paweł Księżak

prof. Hanna Kuczyńska

prof. Ireneusz Kunicki

prof. Roma Kwiecień

prof. Agnieszka Liszewska

prof. Kazimierz Lubiński

prof. Monika Lewandowicz-Machnikowska

dr Marcin Margoński

prof. Andrzej Matlak

prof. Piotr Mikuli

prof. Rajmund Molski

prof. Radosław Olszewski

prof. Krzysztof Oplustil

prof. Jadwiga Potrzeszcz

prof. Anna Pikulska-Radomska

prof. Bronisław Sitek

prof. Paweł Sobczyk

prof. Sławomir Steinborn

prof. Jerzy Stelmach

prof. Aleksander Stępkowski

prof. Tomasz Gizbert-Studnicki

prof. Adam Sulikowski

prof. Helena Szewczyk

prof. Andrzej Światłowski

ks. prof. Dariusz Walencik

prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

prof. Marek Zubik