Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

​Informujemy z radością, że ukazał się najnowszy numer Forum Prawniczego, a w nim:

Artykuły

 • Oktawian Nawrot, Naturalizacja prawa w kontekście rozwoju biologii i medycyny
 • Franciszek Longchamps de Bérier, Prawo a moralność i polityka – na przykładzie zagadnień bioetycznych
 • Leszek Bosek, Bogusław Lackoroński, Ustawowa waloryzacja zobowiązań. Uwagi na tle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pomocy tzw. frankowiczom
 • Grzegorz Maroń, Publiczna krytyka homoseksualizmu jako realizacja konstytucyjnej wolności słowa w świetle orzecznictwa sądów USA
 • Maciej Kożuchowski, Bartłomiej Woźniak, Umorzenie akcji własnych nabytych w wyniku połączenia odwrotnego
 • Michał Krotoszyński, Ustawodawstwo lustracyjne wobec upływu czasu

Artykuł recenzyjny​

 • Kazimierz Michał Ujazdowski, Schmitt przegrywa z Monteskiuszem. Kilka refleksji o Nauceo konstytucji Carla Schmitta

Wspomnienie

 • Wojciech Dajczak, Dyskretny urok dawnej Europy. Wspomnienie o profesorze Bertholdzie Kupischu

Orzecznictwo

 • Anna Michalak, Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Anna Chmielarz‑Grochal, Jarosław Sułkowski, Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • Piotr Sitnik, Przegląd orzecznictwa sądów brytyjskich