Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Z radością informujemy, że prof. Tomasz Giaro wygrał wybory na funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Jerzy Pisuliński na funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obaj zwycięzcy są członkami rady programowej Forum Prawniczego. Serdecznie gratulujemy!