Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Forum Prawniczego, a w nim:
 

Artykuły

  • Jarosław Mikołajewicz, Czy dobrze się bawimy? O zadaniach nauki prawa w warunkach kryzysu konstytucyjnego
  • Krzysztof Szczucki, Przedawnienie ścigania wybranych zbrodni komunistycznych w świetle zakazu stosowania tortur
  • Michał Pełka, Ronald Dworkin o prawie do aborcji
  • Jan Rudnicki, Specyfikacja: prawo rzymskie, współczesne kodyfikacje i ekonomiczna racjonalność
  • Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska, Niewskazanie osoby, której powierzyło się pojazd – z perspektywy prawa obwinionego do obrony


Artykuły recenzyjne

  • Jan Halberda, Małżeństwo po angielsku

 
Przeglądy orzecznictwa