Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Zapraszamy do lektury nowego numeru "Forum Prawniczego", a w nim:

 

  • Oktawian Nawrot, Sztuczne gamety – prawo a rozwój biomedycyny
  • Adam Szafrański, Pomoc publiczna dla energetyki jądrowej – na przykładzie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie elektrowni jądrowej Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii
  • Małgorzata Moras, Piotr Kroczek, Nowelizacja „Zasad techniki prawodawczej”: przepisy epizodyczne
  • Michał Barański, Model introspekcji personalistycznej zawarty w antropologii Karola Wojtyły a poznanie prawa naturalnego
  • Wojciech Ciszewski, Wyłączenia światopoglądowe jako przedmiot dyskusji teoretycznoprawnej – próba systematyzacji
  • Marta Dębiak-Bartosewicz, Polskie sądownictwo w świetle danych statystycznych. Ujęcie porównawcze
  • Przegląd orzecznictwa

Wydanie numeru wspiera Kancelaria Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci Spółka Komandytowa