Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Wydawnictwo Sejmowe oraz Fundacja "Utriusque Iuris" zapraszają na spotkanie promujące książkę "O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria" pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego, które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. o godz. 11 w Sejmie RP, sala nr 118, wejście główne.

Szczegóły w zaproszeniu.