Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

35

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego", a w nim:

Artykuły

  • Grzegorz Tracz, Sytuacja prawna byłych właścicieli nieruchomości ziemskich w III Rzeczypospolitej
  • Marta Kolendowska-Matejczuk, Brak możliwości przedłużenia terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym jako naruszenie standardów rzetelnego procesu
  • Marcin Hotel, Odpowiedzialność wobec konsumenta za utratę lub uszkodzenie rzeczy sprzedanej w czasie przewozu
  • Michał Ożóg, Wolność sumienia i religii w stanach nadzwyczajnych w polskim systemie prawnym
  • Olga Hałub, Konstytucyjne gwarancje prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym

Orzecznictwo

  • Anna Michalak, Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Anna Chmielarz-Grochal, Jarosław Sułkowski, Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  • Piotr Sitnik, Przegląd orzecznictwa sądów brytyjskich