Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

37

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego", a w nim:

Artykuły

  • Grzegorz Tracz, Konsekwencje dekretu PKWN wobec ziemiaństwa a dzisiejsze rozumienie państwa prawa
  • Łukasz Kułaga, W kierunku zmiany paradygmatu międzynarodowych porozumień inwestycyjnych
  • Krzysztof Żok, Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe – zagadnienia konstrukcyjne
  • Jakub Grzegorz Firlus, Aleksandra Ozimek, Definiowanie oraz wykładnia pojęć w prawie administracyjnym na przykładzie procesów inwestycyjnych

Glosa

  • Jarosław Witkowski - Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r., II PK 214/14

Orzecznictwo

  • Anna Michalak, Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Piotr Sitnik, Przegląd orzecznictwa sądów brytyjskich