Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

PGE logoZapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego". Partnerem numeru jest PGE.

artykuły

  • Marek Szydło, Opodatkowanie sprzedaży detalicznej w Polsce a unijne przepisyo pomocy państwa
  • Radosław Zyzik, Czy Leon Petrażycki był prekursorem behawioralnej ekonomicznej analizy prawa?
  • Grzegorz Blicharz, Tomasz Kisielewicz, Prawne aspekty zarządzania commons wobec technicznych wyzwań rozwoju
    smart city
  • Michał Krzykowski, Wytwarzanie energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji – zmiany legislacyjne w ciągu ostatnich lat
  • Beata Patrycja Walczyna, Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym – ocena praktycznego działania zasady

polemika

  • Igor Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. W odpowiedzi Rafałowi Szczepaniakowi na tekst recenzyjny.

orzecznictwo

  • Piotr Sitnik, Przegląd orzecznictwa sądów brytyjskich
  • Adam Dassuj, Przegląd orzecznictwa sądów francuskich