Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego". 

POST MORTEM 

  • Śp. Profesor Lech Morawski – pierwszy redaktor naczelny "Forum Prawniczego"

ARTYKUŁY 

  • Adam Szafrański, Maciej Ślifirczyk, O potrzebie „dereglamentacji” gospodarki.
  • Bartosz Gorzula, Dowód naukowy w procesie karnym w świetle epistemologii informacyjnej.
  • Michał Pełka, Ronald Dworkin o prawie do eutanazji.
  • Mateusz Tondera, Eksperyment myślowy jako metoda rozumowania prawniczego.
  • Bartłomiej Sierzputowski, Przejęcie zabytku ruchomego w prawie polskim.
  • Mateusz Tusiński, Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Wybrane zagadnienia.

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Arkadiusz Radwan, Brexit – prawne następstwa i prawnicze spekulacje.