Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego". 

ARTYKUŁY

  • Wojciech Dajczak - Czy ten, kto zwyciężył B, zwycięża tego, kogo B zwyciężył?Jedno z pytań o algorytmizację prawa w świetle europejskiej tradycji prawnej
  • Anna Krzynówek-Arndt - Związanie sumieniem a granice władzy sędziowskiej w kontekście normatywnych modeli sądowego stosowania prawa
  • Wojciech Ciszewski - Czy wolność uprawnia do dyskryminowania? Rozważania teoretycznoprawne na kanwie sprawy drukarza z Łodzi
  • Kamil Sorka - Interpolacje „Digestów” justyniańskich. Rys historyczno-metodologiczny
  • Aleksandra Nieprzecka - Wyrok w sprawie Ratko Mladicia na tle dotychczasowego orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii
  • Dominika Szafran - Anti-suit injunctions w świetle polskiego oraz europejskiego prawa procesowego

GLOSA

  • Paweł Rafałowicz - Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2017 r., II CSK 844/16