Forum Prawnicze – czasopismo naukowe Open Access 2017-2018 zadanie finansowane w ramach umowy 572/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Numery wydane w roku 2016 r. zostały wydane dzięki wsparciu finansowemu MNiSW ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. 

ministerstwo1.jpg

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego". 

WYWIAD

  • Dobrze byłoby mieć nowy kodeks cywilny. Wywiad z prof. Jeanem-François Gerkensem


ARTYKUŁY 

  • Olga Sitarz, Dominika Bek - Czy zasadnie i skutecznie ustawodawca podwyższył poziom ochrony małoletnich? Krytyczna analiza nowelizacji Kodeksu karnego z 23 marca 2017 r.
  • Michał Dudek - Komentarz do nieesencjalistycznego ujęcia pluralizmu prawnego Briana Z. Tamanahy
  • Tomasz Barszcz - Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów. Kwestia prowadzenia rozprawy pod nieusprawiedliwioną nieobecność obwinionego
  • Kamila Sobieraj - Dostęp do informacji o środowisku w sprawach z zakresu zmian klimatu w świetle orzecznictwa unijnego
  • Karol Flisek - Prawo do sądu i pojęcie wymiaru sprawiedliwości w perspektywie koncepcji merytorycznego orzekania sądów administracyjnych