Recent issue

Forum Prawnicze # 6 (50) / 2018

See the whole publication

PDF

Latest

Articles

 

Przymusowe poszukiwanie, wydobycie i odebranie dowodów w procesie karnym a tajemnica dziennikarska.

Radosław Koper

PDF

Transformacje spółek handlowych oraz ich nabywanie w świetle nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Szymon Pawelec

PDF

Przestępczość osób starszych jako nowy problem polityki kryminalnej?

Elżbieta Hryniewicz-Lach

PDF

Osobiste czynności prawne.

Albert Pielak

PDF

Uchwalenie Jewish Naturalisation Act z 1753 r. a status prawny imigrantów żydowskich w XVIII-wiecznej Anglii.

Piotr Michalik

PDF

Glosa

 

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 października 2017 r. sygn. akt II AKa 303/17.

Maciej Błotnicki

PDF
UJ logo

Programs

In the years 2019-2020, the journal is published within the program of the Ministry of Science and Higher Education – "Wsparcie dla czasopism naukowych"/ "Support for scientific journals"

Contact

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl