Redakcja Forum Prawniczego przyjmuje następujące teksty:

1) artykuły – materiały powinny mieć do 60000 znaków. Do artykułu powinno być dołączone krótkie streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 1500 znaków).

2) recenzje – powinny dotyczyć publikacji , które ukazały się nie wcześniej niż na rok (w przypadku publikacji polskich) lub dwa lata (w przypadku publikacji zagranicznych) przed oddaniem recenzji do redakcji. Recenzje powinny mieć do 9000 znaków.

3) glosy – powinny dotyczyć orzeczeń, które w istotny sposób rozwijają lub zmieniają dotychczasową linię orzecznictwa, a także orzeczeń podejmujących problemy dotychczas nie stanowiące przedmiotu zainteresowania judykatury. Glosy powinny mieć do 30000 znaków.

Prosimy także o dołączenie zdjęcia oraz krótkiej notki biograficznej o autorze (objętość do 500 znaków ze spacjami). W przypadku artykułów, należy dołączyć streszczenie w języku angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem (objętość do 1200 znaków).

Materiały należy przesyłać w formie elektronicznej na adres:

redakcja(at )forumprawnicze.eu

Teksty składane do redakcji podlegają wewnętrznej procedurze oceny, po której autor otrzymuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu tekstu.

W procesie recenzowania artykułu pod uwagę brane są następujące elementy:

1) oryginalność i aktualność problemu;

2) poziom merytoryczny artykułu;

3) założenia metodyczne artykułu;

4) struktura artykułu i adekwatność tytułu;

5) zakres rozwiązania problemu;

6) walory aplikacyjne;

7) strona formalno-językowa.

 

Formularz recenzji download