• prof. Jerzy Stelmach, Uniwersytet Jagielloński, Przewodniczący
 • prof. Martin Avenarius, University of Cologne
 • prof. Gerard Bradley, University of Notre Dame, USA
 • prof. Bartosz Brożek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Gergel Deli, Univesity of Györ 
 • prof. Federico Fernández de Buján, National Distance Education University (UNED), Madrid
 • prof. Tomasz Giaro, Uniwersytet Warszawski
 • dr Phillip Hellewege, University of Augsburg
 • prof. Sang Yong Kim, Korea University
 • prof. Hanna Knysiak-Sudyka, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Małgorzata Korzycka, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
 • prof. Francesco Paolo Patti, Bocconi University, Mediolan
 • prof. Diarmuid Phelan, Trinity College Dublin
 • prof. Marko Petrak, University of Zagreb
 • prof. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Ewa Rott-Pietrzyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • doc. Pavel Salak, Masaryk University, Brno 
 • prof. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński 
 • prof. Marek Szydło, Uniwersytet Wrocławski 
 • prof. Christopher Wolfe, University of Dallas
 • prof. Daniil Tuzov, University of St. Petersburg
 • prof. Paweł Wiliński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
 • prof. Lihong Zhang, prof. East China University of Political Science and Law, Shanghai
 • prof. Mingzhe Zhu, China University of Political Science and Law, Pekin
UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl