Redaktor naczelny

Profesor nauk prawnych, zakresem badań naukowych obejmuje: antyczne prawo rzymskie, znaczenie tradycji romanistycznej dla rozwoju prawa prywatnego w nowożytnej Europie, porównawcze prawo prywatne i problemy harmonizacji prawa cywilnego. W zakresie prawa rzymskiego koncentruje się na dziedziczeniu testamentowym i prawie kontraktów (w szczególności pojęcie bona fides). W studiach nad znaczeniem tradycji romanistycznej skupił się na problemie oddziaływania rzymskiego pojęcia res incorporalis na kształtowanie się w nowożytnej dogmatyce pojęć 'rzeczy' i 'przedmiotu praw rzeczowych'. Prowadził badania prawno-porównawcze poświecone stosowaniu niemieckiego prawa rzeczowego w Polsce. Obecnie realizuje projekt badawczy poświęcony historycznej i porównawczej analizie klauzuli 'natury umowy'. W zakresie komparatystyki prawniczej zajmuje się zagadnieniem przedmiotowego zakresu własności. Uczestniczy w międzynarodowej dyskusji poświęconej metodzie poszukiwania zasad prawa prywatnego.

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl