Redaktor tematyczny: filozofia i historia prawa

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz komisji prawnej Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (CO- MECE), należy do Wspólnego Komitetu Zarządzającego China–EU School of Law w China University of Political Science and Law w Pekinie.

f.lb@uj.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-1485-0976 

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl