Redaktor tematyczny: prawo prywatne

Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, naczelnik Wydziału Analiz Legislacyjnych w Biurze Analiz Sejmowych , był asystentem sędziego Trybunału Konstytucyjnego (2002-2006). Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa cywilnego, medycznego i konstytucyjnego, m.in. Legislacyjne bezprawie, Lexis Nexis 2007; Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami (red. M. Safjan), Wolters Kluwer 2011; Współczesne wyzwania bioetyczne, (red. z M. Królikowskim), C.H. Beck 2010. Pobyty badawcze na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (2004, 2008), Uniwersytecie Cardiff (2008), Katolickim Uniwersytecie Leuven (2009); Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu (2010, 2011).

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl