Grzegorz Blicharz – doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat konkursu NCN Sonata 14 oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2018-2021, ukończył studia z zakresu prawa rzymskiego na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie oraz Program for Development of Soft Skills and Entrepreneurship w Alberta School of Business, dyrektor Fundacji „Utriusque Iuris”, członek redakcji czasopisma „Forum Prawnicze” i „Prawo w Działaniu”.

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl