Patryk Walczak - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, student Uniwersytetu Padewskiego oraz sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Forum Prawnicze”. Autor pracy magisterskiej na temat potrącenia w prawie rzymskim. Został wyr.żniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendium Fundacji Lotto „100 na 100 im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego”. Interesuje się prawem prywatnym oraz komparatystyką prawniczą.

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl