Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Biura Studiów i Analiz SN.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, europeizacji prawa karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka.

Stypendysta Towarzystwa im. Maxa Plancka, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl