prof. Jerzy Stelmach

Przewodniczący

 
 

prof. Martin Avenarius

 

 
 

prof. Petr Blaho

 

 

prof. Bartosz Brożek

 

 
 

prof. Zbigniew Cieślak

 

 

prof. Tomasz Giaro

 

 
 

prof. Joseph Hoffmann

 

 
 

prof. Sang Yong Kim

 

 

prof. Małgorzata Korzycka

 

 
 

prof. Jarosław Majewski

 

 
 

prof. Marek Michalski

 

 
 

prof. Artur Nowak-Far

 

 
 

prof. Aurelia Nowicka

 

 
 

prof. Jerzy Pisuliński

 

 
 

prof. Michał Romanowski

 

 
 

prof. Grażyna Skąpska

 

 
 

prof. Andrzej Skoczylas

 

 
 

prof. Bogdan Szlachta

 

 
 

prof. Piotr Tuleja

 

 
 

ks. prof. Krzysztof Warchałowski

 

 
 

prof. Daniil Tuzov

 

 
 

prof. Paweł Wiliński