Redaktor tematyczny: prawo karne

Doktor habilitowany nauk prawnych, karnista, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszwskiego; visiting fellow w Cardiff Law School oraz na wydziałach prawa na Uniwersytecie w Stirling (Szkocja) oraz w Salzburgu (Austria). Zajmuje się teorią odpowiedzialności karnej, prawem karnym europejskim i międzynarodowym, relacjami między teorią etyki i filozofii a konstrukcjami odpowiedzialności karnej.