Redaktor tematyczny: prawo karne

Doktor habilitowany nauk prawnych, karnista, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Warszwskiego; visiting fellow w Cardiff Law School oraz na wydziałach prawa na Uniwersytecie w Stirling (Szkocja) oraz w Salzburgu (Austria). Zajmuje się teorią odpowiedzialności karnej, prawem karnym europejskim i międzynarodowym, relacjami między teorią etyki i filozofii a konstrukcjami odpowiedzialności karnej.

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl