Redaktor tematyczny: prawo administracyjne i konstytucyjne

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. obronił na tym Wydziale rozprawę doktorską pt. Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego WPiA UW. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim jako Kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego, instytucji powstałej w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Pełnił również funkcje w administracji publicznej jako Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz ekspert w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W 2011 r. Research Fellow w Institute of World Politics w Waszyngtonie D.C. Członek redakcji czasopisma Forum Prawnicze.