zastępca sekretarza redakcji

michal derekAbsolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego przy Katedrze Prawa Karnego UJ. Od 2016 r. zatrudniony jako asystent radcy w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Do jego zainteresowań naukowych należą filozoficzne i konstytucyjne podstawy prawa karnego, publicznoprawne aspekty prawa medycznego oraz bioetyka.