41Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego". 

IN MEMORIAM

  • Małgorzata Korzycka, Walerian Pańko (8 X 1941 - 7 X 1991)

ARTYKUŁY

  • Małgorzata Korzycka, Walerian Pańko o własności i posiadaniu
  • Jan Rudnicki, Kształtowanie się prawa pracy a specyfika procesów kodyfikacji i dekodyfikacji prawa w Polsce
  • Nikodem Rycko, Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z naruszenia dóbr osobistych. Uwagi de lege ferenda
  • Maciej Fingas, Prywatne nagranie zawierające oświadczenia uczestników procesu karnego. Zarys problematyki
  • Anna Wolny, Fakultatywne zawieszenie postępowania karnego skarbowego na podstawie art. 114a k.k.s.

GLOSA

  • Paweł Dziwiński, Granice prezydenckiego prawa łaski w świetle metody historycznoprawnej. Na marginesie uchwały Sądu Najwyższego I KZP 04/17
UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl