42Zapraszamy do lektury kolejnego numeru "Forum Prawniczego", a w nim:

ARTYKUŁY

  • Krzysztof Mularski - Orzecznictwo retroaktywne. Szkic problematyki (w świetle wybranych przykładów)
  • Maciej Ślifirczyk - Obejście prawa podatkowego w doktrynie orzeczniczej polskich sądów
  • Tymoteusz Zych - Rozwój nowoczesnych konstrukcji prawnych obywatelstwa i bezpaństwowości w świetle tezy Hannah Arendt o aporetyczności
    oświeceniowej koncepcji praw człowieka
  • Sławomir Piekarczyk - Nieposłuszeństwo obywatelskie i sędziowskie w obliczu kryzysu konstytucyjnego
  • Janusz Roszkiewicz - Prawo nasciturusa do życia w prawie konstytucyjnym i prawie międzynarodowym
UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl