Wydawcą Forum Prawniczego jest Fundacja Utriusque Iuris

Adres wydawcy:
Fundacja Utriusque Iuris
ul. Majdańska 7/74
04-088 Warszawa

Rachunek bankowy w Pekao S.A.
38 1240 1024 1111 0010 0554 6649