Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) . Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.

Forum Prawnicze nie obciąża swoich Autorów opłatami za publikowanie artykułów (nie ma opłaty za zgłoszenie, druk, publikację).

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl