The Scope of Genetic Data Protection under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council

In result of adopting the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, the catalog of sensitive data has been broadened by genetic data. In such a way is has been demonstrated that genetic data are one of autonomous subcategory of sensitive data. Although the Regulation contains a legal definition of genetic data, it does not provide special rules related to protection of genetic data. Member states are however allowed to maintain or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic data, biometric data or data concerning. Adoption these conditions in turn implies a necessity to determine a scope of protection of genetic data in order to comply with the principles relating to processing of personal data.

Załączniki:
Pobierz plik (Drozdzowski.pdf)Drozdzowski.pdf455 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl