On Choices between Close by Definition and Close in Life. Formal Understanding of Closeness in Law and its Practical Dilemmas

Legal definitions are intended to increase the precision and communicativeness of a legal text. They are also treated as solid evidence of the legislator’s intention to understand a given phrase. They are therefore considered a simple provision – the application of the definition should not raise any doubts. An interesting example of such definition is the legal definitions of closeness, i.e. a close person or the closest person. The legislator does not define closeness by specifying its characteristics but by listing specific people who are to be considered as one under a particular act which makes it a manifestation of a formal understanding of closeness. Based on this understanding, the subject applying the law may encounter various dilemmas, the examination of at least some of them is the objective of this study.

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl