The Sum of All Hopes. A New Textbook on Roman Law

The article presents a book review of a recently published handbook of Roman law in Tübingen. The reviewer focuses on the concept adopted by the authors of the textbook, its systematics and the methodology of the work. The article concludes with an observation that the authors should rethink what Roman law can offer to the world today so as not to cease to exist.

Załączniki:
Pobierz plik (6_A.Grbieniow_FP78.pdf)6_A.Grbieniow_FP78.pdf447 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl