„Great narrative” of the Council of Europe – a few remarks on the protection of human nature in the era of biotech revolution

Dynamic development of natural sciences, often called the biotechnological revolution, which we observe at this very moment, leads human being to be the master of his life. Today man is able to create life in laboratories, tomorrow – by using genetic engineering – he may be able to give any shape to this artifi cial life. Human freedom seems to have no limits. At the other hand, that what seems to be full freedom may become the scariest prison. The intervention in genetic heritage may enslave human being, catching it in anew form, without possibilities to be back to the ‘natural’ one. In the paper the author highlights the range of the problem of human nature and its protection as the condicio sine qua non of ensuring the individual’s freedom.

Załączniki:
Pobierz plik (4-2011 Nawrot.pdf)4-2011 Nawrot.pdf209 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl