May legal interpretation be a guarantee of the certainty of law?

The paper is devoted to the issues associated with the certainty of law. The author claims that it is impossible to provide a simple, unequivocal answer to the question of whether legal interpretation may be a guarantee of legal certainty. There are at least three reasons for that. First, it is impossible to define legal certainty: there exist as many definitions thereof as there are legal philosophies. Second, there is no way of saying whether certainty is an essential legal value. The final reason is the impossibility of demonstrating that the goal of legal interpretation is the search for legal certainty and not the utilization of other criteria, such as justice, rightness, efficiency or economic efficiency.

Załączniki:
Pobierz plik (8-2011 Stelmach.pdf)8-2011 Stelmach.pdf258 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl