The Developing Concept of a Global Administrative Law

The article presents an analysis of a global administrative law since the announcement of its “emergence” by professors Kingsbury, Krisch and Stewart. It acknowledges the role of this concept as a doctrinal platform between ius inter gentes and domestic legal orders in times of globalization and global governance. The article is composed of three parts reflecting elements of the term “global administrative law”. The first part is mostly based on the juxtaposition of the “global law” and the “international law”. The second part analyses the concept of (not necessarily positivist sense of) “law” in the global administrative law. The third part mostly focuses on standards of administrative law which become recognized on the supranational level.

Załączniki:
Pobierz plik (8-2011 Szwedo.pdf)8-2011 Szwedo.pdf732 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl