Partial Old Age Benefits for Insured
by Social Security Fund and by Peasants’
Social Security Fund

In the year 2012 it was decided to increase retirement age in Poland up to 67 year. Part of
that regulation was new institution – partial old age benefit for insured below the new
retirement age. Partial old age benefit was introduced for insured in ‘common’ system
(for employees) as well as in peasants separate system. However regulations related
to partial old age benefits in both systems are different. In case of peasants system,
the partial old age benefit is equal 50% of the old age benefit due in the retirement
age and the payment of the old age benefit has no influence into the level of the old
age benefit due in the retirement age, while in case of ‘common’ system the partial old
age benefit is lower than 50% of the old age benefit due in the retirement age, as only
part of the sources taken into consideration to calculate the old age benefit is taken
into consideration (assets saved in open pension funds and contributions registered on
special subaccount in Social Security Institute are omitted), as well as the payment of
the partial old age benefit reduces the level of the old age benefit due in the retirement
age. As there are significant differences between ‘common’ (Defined Contribution, PAYG
and capitalized) system and peasants one (Defined Benefit, PAYG), there is no reason for
creating incentives to use partial old age benefit in peasants system and the same time
disincentives in ‘common’ system. Based on that consideration it is justified to claim
that the regulations related to partial old age benefit are not in line with constitutional
rule of democratic state ruled by law and guaranties of equality before the law. As
there is vacatio legis period up to 1st January 2013, there is still time for corrections.

Załączniki:
Pobierz plik (13-2012 Pelc.pdf)13-2012 Pelc.pdf231 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl