The Dispute on the Shape of the European
Public Prosecutor’s Office

The article presents the main features of a draft regulation on the establishment
of a European Public Prosecutor’s Office (EPPO). In this review, the authors
analyze the aforementioned project of the European Commission, taking into
account the special circumstances of the so-called procedure of yellow card, as it
raises a question about the future direction of the legislation process. The authors
analyze the legal character of the institution, and its relations with national legal
orders and other EU bodies eg. Eurojust. Moreover, the authors try to show the
legal and political context of the draft regulation, asking the questions about
possible problems and doubts they see in the project.

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl