The Limitations on National
Administrative Law by Bilateral Investment
Treaties – Example of Environmental Law

The following article focuses on the relation between bilateral investment treaties
and national administrative law. Bilateral investment treaties play an important
role as they offer foreign investors the possibility to invest easily and safely
in a given country. Nonetheless, some of the basic regulations within a given BIT
may have a deteriorating effect on the application of national administrative law
to foreign investors. This article presents some of the typical regulations which
can be found in a bilateral investment treaty accompanied by an analysis of how
each one of these regulations can limit the role of national administrative law
towards foreign investors. This theoretical analysis is followed by an example of
the impact BITs have on national regulations of environmental law. The presented
approach addresses the issue of how the role of administrative law is diminishing
towards foreign investments and what practical risks are possible in the area of
environmental protection.

Załączniki:
Pobierz plik (18-2013 Kowalczyk.pdf)18-2013 Kowalczyk.pdf372 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl