A Few Legal and Legislative Comments on the Optional Financial Penalties Regulated in the Health Care Services Financed from Public Funds Act

The subject of this publication is an analysis of the optional financial penalties regulated in the Health Care Services Financed from Public Funds Act. This paper starts with a general characteristics of the institution of financial penalty and elucidation of its nature. Next, it analyzes financial penalties regulated in the Act by reference to their structure and editing rules, administrative liability rules and the scope of Health Minister’s discretion in imposing them. At the end, the article scrutinizes the limitation rules governing financial penalties regulated in the Act.

Załączniki:
Pobierz plik (Kaczocha.pdf)Kaczocha.pdf206 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl