Legal Capacity of Personal Commercial Companies: the Example of a Partnership

The legal regulations determining the scope of the legal capacity of personal commercial companies, including a partnership, raise the question whether these subjects are allowed to act in the market in a legally limited way as defective legal persons and if there exist juridical grounds for assuming a limited scope of the legal capacity of personal commercial companies in view of the construction of their legal personality. The analysis of the above question leads to the conclusion that a partnership, like other personal commercial companies – by virtue of Art. 8 § 1 of the Code of Commercial Companies – is generally competent to be the subject of the rights and obligations stemming from civil law relations. The limitations to the scope of the legal capacity of a partnership result from the mere specifics (substance) of a structure of that type, and they may also result from relevant legal regulations. Partnership does not imply the so-called special legal capacity defined either by the scope of tasks performed by the partnership or by the aim the partnership was created to achieve.

Załączniki:
Pobierz plik (Kozlowska_Chyla.pdf)Kozlowska_Chyla.pdf315 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl