Scientific Proof in Criminal Procedure in the Light of Informational Epistemology

The paper discusses a problem created by underestimating scientific proofs within criminal procedure. For the purpose, the concept of so-called expected information content is used. The Daubert Standard is not an adequate criterion for a separation of scientific and pseudoscientific methods. Measurement of evidence value requires taking into consideration informational content and probability. Only taking into account both measures – in certain proportion – allows to avoid paradoxes generated by classical diagnostic indicators, naive Bayesianism and falsificationism.

Załączniki:
Pobierz plik (Gorzula.pdf)Gorzula.pdf335 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl