Jurispurdence: Analityc Philosophy or Social Theory?

In his book A Realistic Theory of Law, Brian Z. Tamanaha presents a vision of the historical development of law in connection with social, economic and technological factors. He aims to revive a tradition of legal realism which can be traced back to the writings of Montesquieu. The tradition was neglected in the 20th century, when natural law theory and, especially, analitycal jurisprudence were largely advanced. Tamanaha exposes the shortcomings of analytical jurisprudence. Instead of endeavors to find an abstract definition of law, he offers a range of historical and sociological essays which outline the constant evolution of law. It is not clear, however, if Tamana is fully aware of all the possible conclusions that might be drawn out of the stress he puts on evolution. If there is no “nature of law” at all, we may easily find ourselves deprived of any reliable theoretical knowledge concearning law. It might be said then, that Tamanaha seems rather to abandon than to solve the problem of the nature of law. One may also ask, if Tamanaha’s book, with all its versatility of examples taken from the past and present of economic and political life, should be considered a book on jurisprudence or a book on history and sociology.

Załączniki:
Pobierz plik (Slawinski.pdf)Slawinski.pdf283 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl