The Notion of Permanent Place of Residence in Criminal Law

“Permanent place of residence” is one of the most ambiguous notions in criminal law. Its interpretations differ. Moreover, the comprehensive outlook on this notion is lacking in criminal law. At the same time, the range of use of a permanent place of residence notion lastingly extends and its understanding influences among other things the scope of an accused’s duties. Therefore, it is necessary to analyse this notion taking into consideration the cohesion of the criminal law system. The author proposes that the whole criminal law definition of a permanent place of residence be universal

Załączniki:
Pobierz plik (Gietkowski.pdf)Gietkowski.pdf338 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl