Gamete Donation between Family Members – de lege lata and de lege ferenda

In the Polish legal system there are no legal regulations concerning a non-anonymous gamete donation and an intra-family gamete donation. The purpose of this article is to analyze if the intra-family gamete donation should be mandated in the Polish family law. It is necessary to point out that in some cases this legal construction could be valuable. In the first part of the article the typology of intra-family gamete donation is presented. In the second part, there are the results of research into the benefits and dangers of the intra-family gamete donation. Thereafter, it is analyzed how this kind of legal regulation could be implemented in the Polish legal system.

Załączniki:
Pobierz plik (Lukasiewicz.pdf)Lukasiewicz.pdf433 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl