A Justified Departure from the Principle of Accusatorial Procedure in the Code of Criminal Procedure?

Principle of accusatorial procedure states that criminal proceedings should be conducted only upon the request of a party and thus, the court cannot take the initiative. By the Act of 11 March 2016 the courts’ right to demand supplementing preparatory proceeding during preliminary verification of indictment has been brought back to the criminal procedure. The possibility of adjourning or deferring the trial in order to demand additional evidence has also been restored. The aim of the paper is to consider how these court powers affect the principle of accusatorial procedure and to answer the question whether departure from this principle is justified, for example, by the need to comply with other principles of criminal proceedings.

https://doi.org/10.32082/fp.v4i54.242

Załączniki:
Pobierz plik (Kowalczyk.pdf)Kowalczyk.pdf304 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl