The Access of an Accused Deprived of Liberty to the Cassation Stage of Criminal Proceedings

The article provides arguments supporting the thesis that the current regulations of the Code of Criminal Procedure do not guarantee full access to the cassation stage of the criminal proceedings for the accused deprived of liberty and represented by an ex officio defence counsel. In order to lodge a cassation appeal the accused is required to file a motion for written reasons of the appellate judgment within the prescribed time-limit indicated in Article 524 § 1 second sentence of the Code of Criminal Procedure. It is argued that in order to fulfil this requirement the accused must have fully effective right to acquire the content of the judgment or to take an informed decision to waive this right. The Author argues that this standard is not provided for by the current regulation of the Code of Criminal Procedure. The analyses take into account standards stemming from the case-law of the European Court of Human Rights.

https://doi.org/10.32082/fp.v4i54.277

Załączniki:
Pobierz plik (Wasek-Wiaderek.pdf)Wasek-Wiaderek.pdf323 kB

W latach 2022-2024 czasopismo Forum Prawnicze finansowane jest w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0611/2021/1. Łączna kwota wsparcia ze środków Ministerialnych wynosi 28 000 PLN. Celem pozyskania Funduszy przez Forum Prawnicze jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

© Forum Prawnicze 2024
Wykonanie: Solmedia.pl